December 2023

Beste bewoners van de wijk Zuidereng,

Deze algemene nieuwsbrief is bedoeld voor alle inwoners van onze wijk, waarbij wij u op de hoogte brengen van zaken en/of gebeurtenissen die spelen in onze wijk.
Aan de achterkant van deze Nieuwsbrief vindt u de flyer “Handige contactgegevens” van de Gemeente Huizen en de Politie midden Nederland.

Verslag bijeenkomst BPV’s gemeente Huizen 31-10-2023
Eind oktober heeft de gemeente Huizen weer een bijeenkomst van alle BPV’s gehouden op het stadhuis. Er waren 10 BPV’s aanwezig, burgemeester Niek Meijer, de Boa’s Gerrel Emauelson en Chris Nouwen en Demetrio Erken, participatiecoach.
Van het Team Openbare Orde en Veiligheid, Trudi Caarls en Maurits van de Bovenkamp.
Wijkagenten Caner Kilic, Henk Koster, Walter Langendorff en Melvin van Dijk.
Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het nieuwe Veiligheidsprogramma van de gemeente Huizen. Opvallend is dat Huizen in de regio op het terrein van sociale veiligheid het hoogste scoort, nl. een 8. Grootste probleem in Huizen is het te hard rijden in de wijken!
Vanuit de BPV’s is aandacht gevraagd voor de hard rijdende auto’s en fatbikes en het dealen van drugs.
Vanuit onze wijk Zuidereng is aandacht gevraagd voor cybercriminaliteit, bijv. dmv. phishing, en digitale criminaliteit. Vanuit de gemeente zal er in het 4e kwartaal 2023 en de 1e twee kwartalen 2024 bijeenkomsten worden georganiseerd voor 8-12 jarigen, senioren en ondernemers. Ook het doen van Meldingen Openbare Ruimte (MOR meldingen) komt aan de orde (website Gemeente), en de aanpak van de (vuurwerk-)overlast tijdens de jaarwisseling. In Huizen geldt geen algemeen vuurwerkverbod (kan alleen landelijk worden geregeld vlg. de burgemeester) maar wel vuurwerkvrije zones, bijv. winkelcentra Oostermeent, Holleblok en Kostmand.

Vuurwerkoverlast
Helaas is er vuurwerkoverlast geweest met vernieling door vuurwerkbom enige tijd geleden in Dr. de Kuyperlaan. Ook de tijd van rotjes komt er weer aan. Er is weinig tegen te doen al dus de politie, maar rustig in gesprek gaan met de jeugd kan altijd ………..

Buurtapp groep
We willen weer voor de leden een buurtapp groep veiligheid opstarten. Hier wordt nu aan gewerkt en de leden krijgen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden.
Nog geen lid? Na aanmelding krijgt u ook een uitnodiging voor de groepsapp.

Voor de leden is er eenmaal per jaar een ledenvergadering in het voorjaar met spreker die een interessant thema behandeld. Volgend jaar willen we weer iets over inbraakpreventie organiseren. Ook is er net voor de zomervakantie voor de eerste keer een geslaagde buurtborrel voor de leden georganiseerd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Over beide zaken vindt u een verslag op onze website www.bpvzuidereng.nl

Bent u nog geen lid? De contributie bedraagt slechts €15,- per jaar. Aanmelden bij het secretariaat BPV Zuidereng per mail met vermelding van naam, volledige adres en telefoonnummer of via onze website.

Het bestuur van de BPV Zuidereng wenst u gezellige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en veilig 2024.
Tjerk Bruinsma, Rob Bollebakker en Nelly Brand